Astrologisk tolkning

Astrologi er et symbolspråk og et verktøy. Det kan blant annet brukes for større selvinnsikt og forståelse av eget liv og livssituasjon. En astrologisk tolkning kan gi deg mulighet til å lære mer om deg selv eller til å gi et klarere bilde av hvor du er i livet ditt nå. Det kan være nyttig for eksempel når du står foran veivalg i livet.

Jeg er utdannet astrolog og tilbyr astrologiske tolkninger. Se siden Tolkninger hvis du ønsker en tolkning. Du kan lese mer om meg på siden Om meg.

Fødselshoroskopet viser hvordan planetene sto på himmelen da du ble født, sett fra fødselsstedet. Ved å tolke ditt fødselshoroskop, kan en astrolog fortelle deg om din medfødte karakter, dine talenter og muligheter, men også hvilke behov du har på ulike områder av livet. Sammen med en astrolog kan du også avdekke sider av deg selv som du kanskje ønsker å jobbe med for din selvutvikling.

Med fødselshoroskopet som grunnlag kan man også bruke ulike astrologiske teknikker for å finne ut noe om hvilke områder som fremstår som viktige i en periode, for eksempel i det kommende året (årshoroskop).

Det er også mulig å tolke horoskopene til to personer som har en relasjon til hverandre og blant annet se på hvordan de to personene samhandler (parhoroskop).