Tolkninger

Fødselshoroskop: Her ser vi på det horoskopet ditt viser er viktige tema for deg i ditt liv. Vi ser blant annet på dine talenter og muligheter, hvilke behov du har på ulike områder av livet, og eventuelle utfordringer. Tid: ca. 1t. Pris: 800,-

Fødselshoroskop med viktige tema inneværende år: Som for fødselshoroskop, i tillegg ser vi på hvilke livsområder og tema som er fremhevet i inneværende året. Tid: ca. 1,5t. Pris: 1100,-

Årshoroskop: Tema og livsområder som sannsynligvis blir sentrale for deg i året som kommer. Kan være for et bestemt år eller fra bursdag til bursdag. Tid: ca. 1t. Pris: 1000,- NB! Hvis jeg allerede har tolket ditt fødselshoroskop er prisen kr 700,-

Parhoroskop: Her ser vi på relasjonen mellom to personer, med særlig fokus på samhandling og på relasjonens styrker og eventuelle utfordringer. Det kan være et parforhold, et vennskap, eller en annen type relasjon. Tid: ca. 2t. Pris: 1400,- NB! Husk fødselsdata og kontaktinformasjon for begge personene! Jeg kan hente inn samtykke fra den andre personen til å se på fødselshoroskopet.

Om bestilling og gjennomføring av tolkning

  • Bestille tolkning: Det gjør du ved å fylle inn skjemaet nedenfor og klikke på send. Husk å skrive i meldingsfeltet dine fødselsdata (dato, klokkeslett, sted), og eventuelt spørsmål/tema som du ønsker jeg skal fokusere tolkningen på.
  • Tolkningen gjøres online (Zoom).
  • Betaling gjøres via Vipps i starten av konsultasjonen.
  • Du får tilsendt lydopptak av konsultasjonen (mp3) og horoskopet ditt (pdf) på epost etter konsultasjonen. (Lydopptaket slettes fra min pc etter at du har mottatt det.)
  • Dine fødselsdata og andre opplysninger holdes konfidensielt.

Skjema for bestilling av tolkning

Husk fødselsdato, klokkeslett og hvor du er født (sted, land), samt eventuelle tema eller spørsmål.